A beszerzési logisztika áll a gazdasági folyamatok kezdeténél, biztosítja azokat a bemeneti készleteket, amelyek a termelés, vagy tágabb értelmezésben más szolgáltatás elvégzéshez szükségesek. A QAD Supply Chain, Ellátási lánc megoldásai korszerű eszközöket biztosítanak a készletek beszerzéséhez, mozgatásához és kezeléséhez az ellátási láncban, valamint a partnerekkel folytatott hatékony kommunikációhoz is szükségszerű az alkalmazása.

A QAD Supply Chain megoldások segítenek optimálisan működtetni az ellátási láncot, közvetlen kapcsolatot teremtve a vevői igények és a szállítói tevékenység között. A beszerzési tevékenység így komplex módon szolgálja a biztonságos ellátást, a tervszerű készletgazdálkodást, a kompromisszumok nélküli minőséget és a magas színvonalú vevőkiszolgálást.

 

Raktárirányítás

A QAD Warehousing, Raktárirányítás megoldás képes teljes körűen összefoglalni és irányítani egy vállalat raktárirányítási folyamatait, akár önálló raktárházak vagy több telephelyes struktúrában működő ellátási láncok disztribúciós hálózatának raktárirányítási támogatásáról van szó.

Ennek megfelelően magának a raktárnak és a benne tárolt termékeknek a fizikai és logikai tulajdonságain alapuló kezelésével képes az anyagmozgatási folyamatok optimalizálására, ami a hatékonyságnövelést és költségcsökkentést egyaránt elősegíti.

Természetesen minden iparág rendelkezik olyan sajátosságokkal, ami a raktártechnológiai megoldásokat is befolyásolja. Ennek megfelelően a QAD valamennyi gyakorlati alkalmazást teljes körűen támogatja, legyen szó a megfelelő készletgazdálkodási modellről (LIFO, FIFO, FEFO, HIFO, LOFO), raktározási elvekről, vagy akár vonalkódos és RFID támogatottságról.

Tárolási elvek:

  • Tömbös tárolás
  • Görgős állványrendszer
  • Rakathelyes nyilvántartás
  • Keskeny folyosós magasraktár
  • Gördíthető állványrendszer
  • Dupla mély tárolási technika
  • Konvejorok szállítópálya

A megoldásban több mint 60 árumozgással kapcsolatos algoritmus beépítésének köszönhetően valósul meg, hogy a raktárirányítás képes az összetett feladatokat integráltan elvégezni, kezelni és irányítani. Ennek köszönhetően pedig a gyakorlatban is megtörténik az automatikus raktári feladatkiosztás és vezérlés a feladat típusának, a prioritásoknak és a bejárási útvonalaknak megfelelően.

 

Ellátó hálózat

Egy nagyvállalat esetében gyakran előfordul, hogy több telephellyel, raktárral rendelkezik, amik mind szerves részét képezik és kiszolgálják, támogatják a tevékenységét, tevékenységeit. Ennek következménye, hogy bár fizikailag más helyszíneken megy végbe egy adott folyamat, ezeket rendszerszinten, összességében kell látni és kezelni.

Ehhez nyújt segítséget a DRP (Distribution requirements planning), Telephelyközi elosztás vezérlés megoldás, ami alkalmas a több telephelyes vállalatok telephelyközi igényeinek és ellátásának az egyensúlyban tartására. A modullal rugalmasan paraméterezhető telephely és tétel szinten, hogy mely tételek igényeinek az ellátása melyik telephelyről / telephelyekről történik, amit további beállítások segítségével, például egy telephely relatív hozzájárulásának rögzítésével lehetséges optimalizálni.

A telephelyközi anyagellátás tervezése a QAD rendszerben az Material Resource Planning, anyagszükséglet tervezéssel teljesen integráltan működik, ezáltal ugyanúgy használja a különböző anyagszükséglet tervezési paramétereket.

A Telephelyközi elosztás vezérlésnek köszönhetően az anyagi folyamatok teljes körűen a QAD megoldásban integrált módon kerülnek rögzítésre, ezáltal pedig tervezhetőbb, gyorsabb, hatékonyabb és pontosabb megvalósítás érhető el. Ebből adódóan a döntéshozók aktuális információk alapján hozhatják meg döntéseiket és vezérelhetik az egyes vállalati folyamatokat.


Konszignáció

Piacorientált stratégiát követő vállalatok esetében gyakran előfordul, hogy értékesítési csatornákra vonatkozó politikája és marketing koncepciója szerint konszignációs raktárakat tart fenn partnervállalatok telephelyén, ahonnan a vevők a szerződéses feltételeknek megfelelően hívhatják le rendeléseiket. Ez a raktározási forma komplex adminisztrációs feladatokat generál a vállalat ügyvitelében, amire a Konszignáció modul teljes körű megoldást kínál.

Mindez lehetőséget biztosít arra, hogy a bizományosi készletek kezelése, felügyelete, legyenek azok vevő, vagy szállító alapúak, logisztikailag és pénzügy-számvitelileg is teljes körűen, integráltan valósulhasson meg. A konszignációs készletekhez kapcsolódó számlázások, illetve kifizetések az alkalmazás segítségével mindaddig visszatarthatóak, amíg a készlet tényleges fogyása meg nem történik.

A modul segítségével leegyszerűsödik a konszignációs készletek kezelése, adminisztrációja, felügyelete, miközben integrált módon a QAD vállalatirányítási megoldás részeként automatikusan csatlakozik a további ügyviteli folyamatokhoz.

 

Fuvarszervezés

Bizonyos esetekben a cégek vagy vállalatok önálló szállítmány és fuvarszervezési tevékenységre kényszerülnek. Ezekben az esetekben hatékony támogatást nyújt az integrált Fuvarszervező megoldás, mellyel szállítói és vevői viszonylatban is lehetőség nyílik a termékek, szállítandó termékek jellegének méretének, tömegének megfelelő fuvarok szervezésére és a szervezési feladatok nyomon követésére.

 

Vissza: Logisztika