Egy termelő vállalat számára tevékenysége megvalósításához számos eszközre, gyártósorra, gépre, szerszámra, járműre van szükség, amik folyamatos karbantartást igényelnek. Ez nem csupán a szó szoros értelmében kell, hogy megvalósuljon, hiszen a fizikai szerelések mellett, az eszközök életútjának követése, az adminisztratív feladatok kezelése szintén jelentős anyagi és egyéb terheket ró a vállalatra.

A QAD Eszköz Karbantartó Rendszere (Enterprise Asset Management) támogatja a vállalat eszközeinek egységes kezelését az eszköz teljes életútja során. Kitér a teljes dokumentáció tárolására, a szükséges engedélyek, bizonylatok nyilvántartására, további szükséges információk, adatok követésére. A megelőző karbantartás funkció segítségével ütemezhető az eszközök javítása, szervízelése, ami emellett magában foglalja a szükséges anyagok, alkatrészek, eszközök, szerszámok, személyek listáját, illetve a hatósági előírásoknak való megfeleléshez szükséges információkat.

Ezeknek a funkcióknak a segítségével leegyszerűsödik és biztonságosabbá válik a folyamat, hiszen a korábbi papírmunka és dossziéhalmok építése már érvényét veszti, miközben az elektronikus tárolásnak köszönhetően minden visszakereshetővé válik, legyen szó költségekről, vagy fontos dokumentumokról.

Vissza: Termelés