Egy vállalat pénzügyi folyamatai közül a Költséggazdálkodás kiemelt szerepet játszik a hatékony működés érdekében. Az általános megoldást egészíti ki a QAD Enterprise Applications a Tételes elő- és utókalkuláció megoldása, melynek köszönhetően mindkét irányból érkeznek elengedhetetlen információk.

 

Költséggazdálkodás

Napjaink gazdasági környezetét nagyban meghatározza a piaci szereplők versenye. Ez az adottság hívta életre a vállalatok költségkezelésének minél szélesebb körű kezelését. A QAD Enterprise Applications vállalatirányítási megoldás ennek a folyamatnak a lefedése érdekében technológiailag fejlett eszköztárat kínál a meglévő és új partnerei számára.

A költségvetés tervezett összegeket jelent, melyeket adott időszakban a vállalat költeni szándékozik. Ezeket a tervezett összegeket a QAD megoldás felhasználóbarát felületén keresztül képes a felhasználó definiálni az előre létrehozott költségvetési kategóriákban, időszakokra bontva. Továbbá jól strukturált vezérlőpanelen irányítható a költségvetések kezelésének automatikus működése is.

 

Tételes utókalkuláció

A termék vagy szolgáltatás előállítás kulcs lépése az egységre jutó költség meghatározása, azaz az önköltségszámítás. A számvitelt segítségül hívva a felhasznált termelési tényezők bekerülési értékéből számíthatóvá válnak a költségek.

A QAD Enterprise Applications Tételes utókalkuláció megoldásával az önköltségszámítás gyorsan és egyszerűen létrehozható. A megoldás számos paraméterezési lehetőséggel rendelkezik, így tetszőleges számú elemzés készíthető a készletek utókalkulációjának megvalósítására. A modul, több a vállalati kontrollingban nélkülözhetetlen funkciót tesz elérhetővé a vállalat számára.

A QAD Enterprise Applications tételkód szintű utókalkulációs megoldása olyan eszközöket és lehetőségeket biztosít a használójának, mellyel addig csak bonyolult egyedi megoldások és célszoftverekkel voltak elérhetőek. A vállalat képessé válik a csoportosított, tisztított adatok korlátlan vizsgálatára, majd azok kontrollba foglalásával az erőforrásokat optimalizálására, és végül a profitmaximalizálásra.


Előkalkuláció

Költségérzékeny működési környezetben az első pillanattól kezdve kiemelt jelentőséggel bír közvetlen és közvetlen költségelemek pontos megtervezése.

Ennek hatékony eszköze a QAD megoldásba integrált módon megvalósított Előkalkulációs modul. A megoldás egyrészt képes a termékstruktúra alapján közvetlen módon beépülő anyag, bér, rezsi, illetve alvállalkozói költségelemek beépítésére. Másrészt alkalmas a közvetett adminisztráció, management jellegű költségek előkalkulációjára, harmadrészt pedig a cégvezetés által elvárt árrések és fedezeti szintek kalkulálására, önköltség szintű beépítésére is.

 

Vissza: Pénzügy - Számvitel