A legtöbben a pénzügyet a számvitel, könyvelés fogalmával azonosítják. A pénzügyi terület ennél sokkal többet foglal magában, de vitathatatlan, hogy egy cég életében a Számvitel rendkivül fontos szerepet játszik. A QAD Enterprise Applicatons segítségével ez a terület is teljes körűen és integráltan kezelhető.

 

Házipénztár és Valutapénztár

A Házipénztár és Valutapénztár megoldások magyar specialitás megvalósítások. A Házipénztár megoldás lehetővé teszi a készpénzes Forintos, a Valutapénztár a Valutás pénzmozgások és bizonylatok követését az integrált megvalósításon belül. A megoldás megfelel a mindenkori aktuális törvényi elvárásoknak.

A Forintos Valutapénztár mellett lehetőség van valuta alapú Házipénztár működési rendjének a támogatására is.

 

Tárgyi Eszköz

A QAD Enterprise Applications Tárgyi Eszköz modulja integrált megoldást nyújt az eszközök folyamatos nyilvántartására és biztosítja a mindenkori magyar törvényi megfelelést.

Az integráltság, automatikus könyvelés, alap és kiegészítő információ használata, riportálhatóság vezet oda, hogy a tárgyi eszköz kezelés szerteágazó folyamatában könnyű kiigazodást biztosít. A megoldás alkalmazásával a felhasználó belátást nyerhet egy olyan jól strukturált és minden szükséges információt tartalmazó világba, mellyel a vállalkozás haszonszerzését magasba növelheti.

 

Konszolidáció

Napjainkban egyre elterjedtebb a cégcsoport jellegű struktúrában történő vállalati működés. Egy ilyen felépítésű vállalatnál szükséges a cégek tevékenységének, eredményességének önálló mérése, illetve a cégcsoport konszolidált szintű működésének elemzése.

Ehhez nyújt teljes körű támogatást a megoldás multi domain-es felépítése, melynek használatával egy adatbázison belül több jogi személyt képes önállóan és konszolidált szinten is kezelni akár egymástól eltérő devizanemben, jogi környezetben és akár egymástól elkülönült üzleti folyamatokkal.

 

ÁFA bevallás

A modern gazdaság alap pillére az állami jövedelmek, melynek szerves része az általános forgalmi adó. A magyar adórendszerben az értéknövekedés után az eladónak minden kereskedelmi szinten meg kell fizetnie és nyilvántartania azt. A QAD Enterprise Applications Adóbevalló modulja ebben nyújt segítséget használójának. Az ÁFA modul képes eleget tenni a magyarországi adótörvénynek, sajátosságoknak, mint például a pénzforgalmi szemlélet és a kétmilliós összeghatárba eső események követése.

 

Self billing - Saját számla funkció

Bizonyos iparágakban megszokott gyakorlat, hogy az értékesítés során a számla kiállítása a vevő feladata. Ezen folyamatok során nem a szállító kezdeményezi a számla kiállítását, hanem a vevő a kapott szállítmány alapján határozza meg az ellenértéket. Ilyen esetekben az elszámolás alapját nem a beszállító által készített számlák, hanem a vevő által időszakosan készített összevont bizonylatok képezik.

A Saját-számla megoldás segítségével a vevő által kiállított, majd elektronikus úton, EDI megoldáson keresztül, továbbított számla adatok feldolgozására van lehetőség.

 

 

Vissza: Pénzügy - Számvitel