A pénzügyi tervezés amellett, hogy a vállalat jövedelmezősége, sikeressége és a jövőbeli működése szempontjából kulcsfontosságú gazdasági változók értékének előrejelzésére koncentrál, egyben a teljesítményértékelés eszköze és a külső környezethez való rugalmas alkalmazkodás záloga is. Célja, hogy a vállalatok legfontosabb pénzügyi döntéseiket szakmailag megalapozott, vállalatra szabott tervezés alapján hozzák meg hosszú távon gondolkozva.

 

Éves tervezés

A tervezés legfontosabb csoportosítási ismérve a tervezés időhorizontja, valamint végrehajtási üteme. A pénzügyi tervezés a QAD Enterprise Applications megoldás Éves tervezés moduljában valósul meg. A modul lehetőséget biztosít a tervezés tartalmának, a tervezés szintjeinek, valamint a tervezés lépéseinek a meghatározására.

Meghatározásra kerül az éves értékesítési terv, főkönyvi terv, valamint a terv önköltség, mely a vállalatot hozzásegíti a teljes körűen megalapozott tervezés kialakításához.
A pénzügyi tervnek nem szabad csupán előrejelzésnek lennie, de előrejelzéseken kell alapulnia, ezen felül tartalmaznia kell, hogy a vállalkozásnak adott helyzetekre hogyan, milyen lépésekkel kell reagálni.

A QAD Enterprise Applications biztosítja az adott vállalatnak az éves tervezés teljes körű kialakítását, mely lehetőséget biztosít a vállalat életében bekövetkező változások kezelésére.

 

Finance Analyzer

Az irányítási tevékenység, bármely területhez is tartozzon, legyen akár statisztikai, közigazgatási vagy gazdasági, rengeteg információt gyűjt be és halmoz fel. Egy vállalatirányítási megoldást alkalmazó gazdasági vállalkozás működése során is óriási adatmennyiség keletkezik. A felhalmozott adatok azonban önmagában nem elégségesek ahhoz, hogy megfelelő információk birtokába jussunk és optimális döntéseket hozhassunk a segítségükkel.

Az adatgyűjtés nagysága elvezetett oda, hogy a felhalmozott adatok kezelésének problematikáját a szakirodalom manapság Big Data problémának hívja. A probléma abból adódik, hogy nagyon sok felhalmozott adatból a lényeges és releváns információt kinyerni sokkal nehezebb, és sokkal több erőforrást igénylő feladat lett, mint amit a begyűjtése jelentett.

A QAD Enterprise Applications Finance Analyzer megoldás segítségével a vállalat számviteli és kontrolling adatvagyonának felhasználása nagymértékben egyszerűsödik, és jelentős mértékben felgyorsul. A Finance Analyzer egy rugalmas jelentéskészítő eszköz, mely segítségével a vállalat működése során keletkezett tény főkönyvi tranzakciók és terv költségvetés elemek tetszőleges módon megjeleníthetőek. A megoldásban ennek megfelelően a legkülönbözőbb jelentések készíthetőek el kezdve a mérleg- és eredménykimutatástól a cash-flow riporton át egészen a vállalat egyedi kontrolling riportig.

Használatának segítségével jelentősen leegyszerűsödik a jelentéskészítés, időt takarítva meg a számviteli illetve kontrolling munkatársnak, és növekedést elősegítve a vállalat hatékonyságát illetően.

 

Vissza: Pénzügy - Számvitel