A technológiai fejlődés már mindenhol megjelent. A vállalatok mindennapi életében mára olyan aktív szerepet tölt be, ami képes egyszerűbbé, hatékonyabbá, pontosabbá és gyorsabbá tenni az üzleti folyamatokat. Ezeket a szakterületektől független elektronikus kommunikációs megoldásokat foglaltuk össze.

 

on-DOCU - Dokumentum menedzsment

Napjaink rohanó világában a dokumentumaink kezelésére, tárolására és hatékony felhasználására nagy figyelmet kell szentelnünk, hisz a vállalat működésének alappillérét jelenti. Ennek érdekében hívtuk életre a saját fejlesztésű Dokumentum menedzsment megoldást, mely összefonódva képes működni a QAD Enterprise Applications vállaltirányítási rendszerrel. Az így képződő egyedi adatbank struktúra teret ad az elektronikus dokumentumok biztonságos archiválására és hozzáférhetőségére. 

 

Elektronikus számlaigazolás

Az elektronikus számlaigazolás közvetlenül a QAD Enterprise Applications megoldásba és az üzletvitelbe ágyazott számlaigazolási folyamat, mely közvetlen kapcsolatban áll a Dokumentum menedzsment megoldással is, így a szerződések, az ahhoz kapcsolódó beérkező bizonylatok, számlák, elektronikus nyilvántartások, és az azokhoz kapcsolódó igazolási folyamatok workflow oldali kezelése is megvalósul.

 

Elektronikus aláírás

Az üzleti folyamatok bizonyos esetekben megkívánják, hogy egyes adatok, tranzakciók hitelesítésre, jóváhagyásra kerüljenek. Az erre jogosult felhasználó elektronikus aláírásával képes ezeket létrehozni, módosítani, mely tevékenységek megjeleníthetőek egy karbantartó képernyőn, vagy riporton.

 

Interfészek - Elektronikus kommunikáció más rendszerekkel

A QAD Enterprise Applications beépített interfészei lehetővé teszik, illetve megkönnyítik más alkalmazói rendszerekhez történő kapcsolódást. A bankokhoz vagy a rendszerhez illeszthető speciális funkciójú alkalmazásokhoz például raktárirányítás, termelés finomprogramozás, kidolgozott kapcsolódási felületek állnak rendelkezésre.

A QAD Enterprise Applications lehetővé teszi a más rendszerekből vagy adatgyűjtő eszközökről, vonalkód-olvasóról, RFID (Radio-Frequency Identification, Rádiófrekvenciás azonosító) eszközökről, pénztárgépekből, mérlegekből, beléptető rendszerekből történő adatbevitelt, és ugyancsak biztosítja a más rendszerek, akár Excel táblázatkezelő felé történő adattovábbítást.

Mindez egy egységes kommunikációs platform, a QXTend (Middle Ware csatoló felület) megoldáson keresztül valósul meg közvetlen kapcsolatot teremtve a vállalatirányítási rendszer és egyéb rendszerek, alrendszerek között.

Ennek eredményeként egységes management, üzemeltetési felület áll a felhasználók rendelkezésére, mely átlátható, egyértelmű  feladatokkal irányított, és mind a monitorozás, mind logolás, naplózás egy platformon keresztül történik, függetlenül attól, hogy hány alrendszer kerül használatba. Ennek köszönhetően a megoldás rendkívül rugalmas és számtalan technológiai szabvány kezelésére alkalmas, mint például az EDI, xml vagy webservice.


Banki interface

A pénzgazdálkodás három nagy egységre különül a QAD Enterprise Applications megoldásban. Az elektronikus  pénzforgalom elszámolására komplex Bankmodul szolgál.

A bank törzs létrehozásával az összes pénzintézet definiálható, akikkel a vállalat kapcsolatban áll. Bankonként előre beállíthatóak a pénzkezelés számításának metódusai, azaz hogy a devizás bankszámláknál banki árfolyamon, FIFO elv szerint vagy éppen átlagáras nyilvántartással állapítható meg a pénzmennyiség egyenlege. Az alkalmazás a paraméternek megfelelően azonnal elvégzi a számítást a rögzített kivonatok alapján.

Az MNB árfolyam betöltés funkcióval az árfolyamok automatikusan kerülnek a rendszerbe, a kivonat rögzítésénél az éppen aktuális értékelési elv alapján kalkulálódnak a tranzakciók.  A FIFO elv használatával megállapított pénzforgalom interaktív felületen ellenőrizhető és visszakövethető, hogy adott beérkező összegek milyen kiadásokkal lettek kiegyenlítve.

Napjainkban megszokott rutinná vált a bankkivonat elektronikus úton történő letöltése. A speciális formátumú dokumentumot a QAD megoldás képes beolvasni az adatokat egy interfészen keresztül és feldolgozni azokat.

A rendszer automatikus banki átutalás és bankkivonat beolvasás alkalmazásai a hazai és külföldi pénzintézetek által kiadott útmutatók és mintafájlok alapján kerülnek kialakításra.

 

Bérinterfész

Lehetőség van a QAD Enterprise Applications megoldás és a vállalat bérelszámolási rendszere közötti automatikus főkönyvi szintű elektronikus adatkapcsolat kialakítására.

 

ÁFA bevallás

A modern gazdaság alap pillére az állami jövedelmek, melynek szerves része az általános forgalmi adó.  A magyar adórendszerben az értéknövekedés után az eladónak minden kereskedelmi szinten meg kell fizetnie és nyilvántartania azt. A QAD Enterprise Applications Adóbevalló modulja ebben nyújt segítséget használójának. Az ÁFA modul képes eleget tenni a magyarországi adótörvénynek, sajátosságoknak, mint például a pénzforgalmi szemlélet és a kétmilliós összeghatárba eső események követése.

 

EKAER - Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszer

A 2014. évi adócsomag részét képezte az Elektronikus Közútiáruforgalom-ellenőrző Rendszer bevezetése, mely az autópályák, autóutak és főutak használatáért járó díjjal kapcsolatos elektronikus adatbejelentő felület.

A QAD Enterprise Applications képes interfész segítségével elektronikus kapcsolatot létesíteni a bejelentő rendszerhez, amin keresztül a kötelező adatok megadása jelentősen leegyszerűsödik. Ennek eredményeként sokkal gyorsabb, hatékonyabb és pontosabb lesz bejelentés.

Vissza: Rendszerhasználat